Konferencja w Lokalnym Centrum Wspierająco-Aktywizującym w Tomaszowie Lubelskim

17 czerwca 2021 roku w Lokalnym Centrum Wspierająco-Aktywizującym odbyła się Konferencja dotycząca funkcjonowania systemu wsparcia społeczno-zawodowego, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczystą mszę świętą w kaplicy, znajdującej się w LCW-A odprawił J.E. ks bp dr Marian Rojek. Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku i obejrzenia codziennego trybu funkcjonowaniem placówek zlokalizowanych w Centrum, tj. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy ora- z Domu Pomocy Społecznej. Podczas konferencji Pani Stanisława Raczkiewicz – wieloletni członek Zarządu Koła PSONI w Tomaszowie Lubelskim, a także dyrektor OREW podsumowała swoją niemal 28-letnią pracę na rzecz utworzenia systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie naszego regionu. Szczególne słowa podziękowania skierowała do wszystkich osób, instytucji i darczyńców, którzy uczestniczyli i wspomagali rozmaite idee ukierunkowane na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Na konferencji Powiat Tomaszowski reprezentował Jarosław Korzeń – wicestarosta, który wręczył Pani Stanisławie Raczkiewicz podziękowania w formie kryształowego serca: za wieloletnią pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

mat./fot. PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim

Podziękowania dla Pani Stanisławy Raczkiewicz w formie kryształowego serca
fot. Powiat Tomaszowski

„Człowiek jest wielki nie przez to

co posiada, lecz przez to kim jest,

nie przez to co ma, lecz przez to,                                           

czym dzieli się z innymi”

 Jan Paweł II

                                                                                                     

Pani Stanisława Raczkiewicz

Na Pani ręce składamy wyrazy najwyższego uznania i serdeczne podziękowania za wieloletnią, bardzo sumienną i owocną pracę oraz zaangażowanie i poświęcenie z jakim służyła Pani swoim podopiecznym i współpracownikom.

Pozostając z wyrazami pamięci życzymy wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby oraz spełnienia wszelkich planów. Prosimy o przyjęcie życzeń zdrowia i szczęścia w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności.

Niech pogoda ducha i pasja towarzyszą Pani nieustannie w nowym okresie życia.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Korzeń              Katarzyna Gucz                       Adam Piasecki                                         Henryk Karwan   

Wicestarosta                      Członek Zarządu                    Przewodniczący Rady Powiatu                        Starosta Tomaszowski

Translate »