Odbiór końcowy przebudowy drogi Józefówka – Pawłówka – Podhorce

Uroczyste zakończenie inwestycji pn. „Remont, modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3525L Józefówka – Pawłówka – Podhorce w miejscowości Pawłówka od km 1+217 do km 2+216 ” 🚗🛣 odbyło się w dniu 31 maja 2021 r. w miejscowości Pawłówka.

Zakres prac obejmował:

📍remont zniszczonej konstrukcji drogi przy krawędziach jezdni
📍remont zjazdów i przepustów pod zjazdami
📍remont przepustu pod koroną drogi
📍 oczyszczenie rowów przydrożnych oraz
📍 remont nawierzchni drogi głównej.

Głównym wykonawcą robót budowlanych 👷‍♂️ było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.

W poniedziałkowym wydarzeniu wzięli udział: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta, Teresa Semczyszyn Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Grzegorz Mazik Z-ca Dyrektora ZDP w Tomaszowie Lubelskim, Dorota Fornalska pracownik ZDP, Andrzej Tarański z Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z Urzędu Gminy Rachanie oraz Mirosław Szaruga Kierownik Obwodu Drogowego w Żulicach.

 

Translate »