Wizyta delegacji z Ukrainy

W ramach międzynarodowego projektu pn. “Rezerwat Biosfery Roztocze” 1 i 2 lipca w Polsce na dwudniowej wizycie studyjnej przebywała grupa z Ukrainy.

W trakcie wizyty goście zapoznali się z walorami turystyczno-krajobrazowymi Rezerwatu Biosfery Roztocze. Pierwszego dnia grupa odwiedziła Roztoczański Park Narodowy, wysłuchała interesujących wykładów na temat funkcjonowania RPN (dr Krzysztof Kałamucki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Alina Kotyła z RPN, Paweł Marczakowski z RPN), zwiedziła Ośrodek Muzealno-Edukacyjny, a także zabytkową część Zwierzyńca.
Drugiego dnia wizyty grupę przywitał Marek Łuszczyński – burmistrz gminy Lubycza Królewska, grupa zwiedziła cerkiew w Siedliskach z przewodnikiem Pawłem Borowcem, teren Południowo-roztoczańskiego Parku Krajobrazowego; Rezerwat „Jalinka”, Muzeum Skamieniałych Drzew, a także przeszła Szlakiem Skamieniałych Drzew, gdzie miała możliwość obejrzenia okazów cypryśnika błotnego (Taxodium distichum) w naturalnym środowisku. Grupa wysłuchała przy tym wykładów ekspertów z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (prof. Teresy Brzezińskiej-Wójcik i dra Andrzeja Jakubowskiego), a także eksperta z Roztoczańskiego Parku Narodowego: zastępcę dyrektora RPN – Tadeusza Grabowskiego.
W spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w czwartek, 1 lipca udział wzięli m.in.: Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń – Wicestarosta, Jacek Pawłucki – Członek Zarządu Powiatu, Wojciech Żukowski – Burmistrz miasta Tomaszów Lubelski, Magdalena Tereszczuk – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”, Sławomir Kędra – Wiceprezes LOT Roztocze, Monika Nocek – z Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, Monika Pikuła – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tomaszów Lubelski oraz radni Rady Miasta.
W wizycie studyjnej ze strony UA udział wzięli m.in.: Krystyna Zamula – Przewodnicząca Lwowskiej Administracji Państwowej, Oleg Volski – Burmistrz Żółkwi, Ivan Ivanus – Burmistrz Rawy Ruskiej, Wołodymir Maceliuch – Burmistrz Nowojaworowska, Igor Grabowski – Burmistrz Jaworowa, Andrzej Sulim – Przewodniczący Lwowskiej Rejonowej Rady oraz Obleg Bejzik, Lubomir Krawiec – dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Żółkwi, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy administracji samorządowej z Żółkwi, Rawy Ruskiej, Jaworowa oraz Lwowa.
Lider Projektu Rezerwat Biosfery Roztocze/The Roztocze Biosphere Reserve/Розточский биосферный заповедник/Розточчя біосферний заповідник: Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze”, Partnerzy Projektu Miasto Tomaszów Lubelski (PL) oraz Miasto Żółkiew (UA).
Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Translate »