Przebudowa drogi powiatowej Tarnawatka Tartak-Wieprzów-Przecinka-Podhorce

Długo oczekiwane prace na odcinkach dróg w gminie Tarnawatka i Tomaszów Lubelski rozpoczęte.
Trwa przebudowa drogi powiatowej Tarnawatka Tartak-Wieprzów- Przecinka-Podhorce. Wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, na remontowanym odcinku trwa również przebudowa przepustów.
Na placu budowy obecni byli: Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, Piotr Pasieczny – Wójt Gminy Tarnawatka oraz Andrzej Dmitroca – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3504 L oraz drogi powiatowej Nr 3526L od miejscowości Tarnawatka Tartak do miejscowości Podhorce” o łącznej długości 10, 835 km za kwotę 11 293 195,61 złotych z terminem wykonania zadania do 185 dni od daty podpisania umowy (12 grudnia br.), na inwestycję pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7 905 236,93 złotych. Dodatkowo zawarto umowę o pomocy finansowej na ten cel z samorządami gminnymi (gmina Tarnawatka, gmina Tomaszów Lubelski) w wysokości 1 693 979,33 zł.
Translate »