Rozbudowa łącznika dróg powiatowych Nr 3544L i Nr 2407R relacji Chyże – Podlesina – Etap I

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Rozbudowa łącznika dróg powiatowych Nr 3544L i Nr 2407R relacji Chyże – Podlesina – Etap I

 

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE – 194 606, 26 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJ – 295 475, 00 zł

Dodatkową pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 64 868, 74 zł udzieliła Gmina Bełżec.

 

Droga zlokalizowana jest w miejscowości Chyże (gmina Bełżec) oraz Podlesina (gmina Narol). Zadanie objęło rozbudowę łącznika dróg powiatowych Nr 3544L i Nr 2407R o długości 0,320 km. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi połączenie przedmiotowych dróg powiatowych położonych naprzemiennie na terenie gminy Bełżec (powiat tomaszowski, województwo lubelskie) i na terenie gminy Narol (powiat lubaczowski, województwo podkarpackie). Wykonano rozbudowę odcinka drogi o jezdnię o szer. 5,50 m, poboczy o szer. 1 metra.

 

Celem przewodnim realizacji tego przedsięwzięcia drogowego jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w tej części gminy Bełżec i Narol. Droga Ułatwi dostęp do ośrodków gospodarczych i zakładów pracy oraz poprawi dostępność i czas reakcji dla służb ratowniczych i porządkowych do tych terenów (alternatywa dla drogi wojewódzkiej Nr 865). Realizacja przedmiotowego odcinka  drogi dodatkowo ułatwi  dojazd do  instytucji publicznych i kulturalnych, poprawiając jakość życia mieszkańców na obszarach wiejskich.  Umożliwi także rozwój linii komunikacyjnych na odcinku drogi Bełżec – Chyże – Podlesina – Narol, tym samym przeciwdziałając wykluczeniu transportowemu tego obszaru.

 

 

Translate »