Konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Ponad 300 osób zarejestrowało się jako uczestnicy konferencji otwierającej konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Rejestracja już się zakończyła. Wszystkich, którzy nie zdążyli się zarejestrować, zapraszamy do oglądania konferencji w serwisach społecznościowych Lubelskich Funduszy Europejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Konferencja rozpocznie się w środę 28 lipca 2021 r.o godz. 10.00, Jej gospodarzem będzie Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. W konferencji udział wezmą m.in.: 

  • Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych,
  • dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki,
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej,
  • Cinzia Masina, Zastępca Kierownika Działu ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej
  • Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski.

Wystąpienia gości poprzedzi prezentacja Anny Brzyskiej, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, która szeroko omówi założenia nowego unijnego programu dla naszego województwa

Konferencja, to również eksperckie panele

Przewidziano ich cztery: Innowacje i transformacja gospodarcza, Środowisko i transport, Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki oraz Rozwój zrównoważony terytorialnie. Moderacją panelu zajmie się prof. dr hab. Jerzy Bański, Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN. W dyskusjach tematycznych wezmą zaś udział m.in.: Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego, Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość, Redbad Klynstra-Komarnicki, p.o. Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, prof. dr hab. inż. Janusz Igras, Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, Anna Grzegorczyk, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Zobacz, zapytaj

Dla wszystkich, którzy nie zdążyli zarejestrować się jako uczestnicy konferencji, mamy dobrą wiadomość. Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem kanału Lubelskich Funduszy Europejskich w serwisie YouTubea także na profilu Facebook Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Ze względu na liczbę gości i bardzo bogaty program konferencji, nie przewidujemy możliwości udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników w trybie online. Na wszystkie zadane pytania nasi eksperci odpowiedzą jednak za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej.

mat. lubelskie.pl

Translate »