Bieg i Marsz Nordic Walking Zielonych Koszulek

28 sierpnia 2021 roku organizowany jest po raz pierwszy Bieg Zielonych Koszulek.

Opłata startowa w wysokości 20 zł przeznaczona będzie na cel charytatywny, zebrane fundusze przekazane zostaną rodzinie Malców z Lubyczy Królewskiej, którym spłonął dom.

I BIEG ZIELONYCH KOSZULEK
REGULAMIN Biegu i Marszu Nordic Walking w ramach obchodów 100-lecia pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, 28 sierpnia 2021 r.
Cel imprezy:
– popularyzacja biegów oraz marszu Nordic Walking jako formy aktywnego stylu życia,
– promocja biegu i marszu Nordic Walking jako zdrowego podejścia do życia,
– promocja Powiatu Tomaszowskiego, miasta i terenów leśnych przyjaznego dla osób aktywnych,
– integracja środowiska biegaczy i miłośników Nordic Walking,
– szerzenie idei wolontariatu i filantropii wśród społeczeństwa.
Organizatorzy:
– Powiat Tomaszowski
– Tomaszowska Grupa Biegowa
– Morsy spod Młyna
Instytucje współpracujące:
Nadleśnictwo Tomaszów, OSiR Tomasovia Tomaszów Lubelski, Tomaszowski Dom Kultury, Urząd Miasta Tomaszów Lubelski,
Fundacja Parasol Roztocza, Pomagaj z nami.
Miejsce, termin i trasa:
– zawody odbędą się 28 sierpnia 2021 r. (sobota) w godz. od 11.00 do 15.00,
start: spod Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (Leśne Arboretum) obok Nadleśnictwa Tomaszów, meta na obiekcie OSiR Tomaszów Lubelski (Aleja Sportowa)
– bieg i marsz ok. 10 km (bez atestu) przebiegać będzie na trasie: od Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego pętlą do Źródełek (trasy biegowe na Siwej Dolinie) do OSiR Tomaszów Lubelski,
– bieg ok. 2 km (bez atestu) przeznaczony dla dzieci, przebiegać będzie na trasie: ścieżkami biegowymi na Siwej Dolinie przy OSiR Tomaszów Lubelski (Aleja Sportowa,
– trasa biegu i marszu na 10 km przebiega w 80% terenem leśnym nieutwardzonym, kamienistym o różnym stopniu nierówności oraz z przewyższeniami,
– trasa biegu na 2 km (dla dzieci) przebiega terenem leśnym nieutwardzonym o różnym stopniu nierówności,
– trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co jeden kilometr oraz taśmami w wyznaczonych miejscach na trasie biegu, na kluczowych zakrętach i rozwidleniach zabezpieczona będzie przez Wolontariuszy,
– punkt odżywczy na ok. 5 km trasy,
– biuro zawodów będzie czynne w dniu 28 sierpnia 2021 r. w godzinach 09.00 -10.30 na obiekcie OSiR Tomaszów Lubelski (Aleja Sportowa,
– uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego,
– zawody będą prowadzone w formie rekreacyjnej, klasyfikacja kobiet i mężczyzn OPEN za trzy pierwsze miejsca z pomiarem czasu stoperem,
– uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora.
Trasa przebiega traktami leśnymi i polnymi o różnym stopniu trudności i jest zależna od pogody. Na trasie biegu znajduje się błoto, nierówny teren, asfalt w ok. 20% całej trasy, na trasie znajdują się liczne przewyższenia.
Program imprezy:
godz. od 9.00 do 10.30 – odbiór numerów startowych
godz. 10.40 – powitanie uczestników biegu
godz. 10.50 – rozgrzewka
godz. 11.00 – start zawodników biegu na trasie 10 km
godz. 11.05 – start zawodników marszu Nordic Walking na trasie 10 km
godz. 11.10 – start zawodników na trasie 2 km
godz. 13.30 – 15.00 – zakończenie – dekoracja, losowanie nagród
Zgłoszenie uczestnictwa – rejestracja:
Zapisy odbędą się poprzez:
– zgłoszenie drogą mailową na adres: morsyspodmlyna@gmail.com
Przy zgłoszeniu podajemy:
– imię i nazwisko,
– miejscowość,
– data urodzenia,
– forma uczestnictwa w zawodach (bieg 10km, marsz Nordic Walking 10 km, bieg 2 km dla dzieci),
– jeżeli starujemy jako Mors podać nazwę klubu do jakiego należymy,
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
Udział w zawodach możliwy tylko po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów oraz uiszczeniu opłaty wpisowej.
Opłata wpisowa obowiązuje tylko osoby pełnoletnie i wynosi 20,00 zł, będzie przeznaczona na cel charytatywny Fundacji Parasol Roztocza.
Opłatę wpisową należy uiścić na konto:
Stowarzyszenie Morsy Spod Młyna: 12 9617 0005 0010 6917 2000 0001
Tytuł przelewu:
Imię i Nazwisko, Darowizna. Rodzina Malec
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Istnieje możliwość dokonania opłaty w dniu zawodów, godzinę przed rozpoczęciem biegu lub marszu, pula organizatora 10 osób.
Limit uczestników:
– bieg i marsz Nordic Walking 10 km – 100 osób (od 16 lat do 18 lat za pisemną zgodą rodziców, opiekunów)
– bieg 2 km – 50 dzieci w wieku do 16 lat
Warunki uczestnictwa w zawodach:
1. W imprezie biegowej mogą brać udział osoby które:
– podpisały oświadczenie z podaniem imienia i nazwiska, danych kontaktowych o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność,
– podpisały oświadczenie o zgodzie na publikacje wizerunku na potrzeby organizatorów biegu (publikacje prasowe, internetowe).
2. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia numeru startowego w miejscu widocznym (na klatce piersiowej lub pasie).
3. Warunkiem otrzymania pamiątkowego medalu jest pokonanie trasy w czasie 2,5 godziny.
4. Każdy z zawodników powinien indywidualnie być wyposażony w maseczkę, zalecany jest odpowiedni dystans pomiędzy zawodnikami.
Nagrody, upominki i inne świadczenia dla uczestników marszu:
1. Nagrody za pierwsze miejsca oraz medale będą wręczone po biegu w postaci :
– trzy pierwsze miejsca open kobiet w biegu I BIEG ZIELONYCH KOSZULEK TGB,
– trzy pierwsze miejsca open mężczyzn w biegu I BIEG ZIELONYCH KOSZULEK TGB,
– trzy pierwsze miejsca dla kobiet wśród najszybszych morsów w biegu I BIEG ZIELONYCH KOSZULEK TGB,
– trzy pierwsze miejsca dla mężczyzn wśród najszybszych morsów w biegu I BIEG ZIELONYCH KOSZULEK TGB,
– trzy pierwsze miejsca open kobiet w marszu Nordic Walking I BIEG ZIELONYCH KOSZULEK TGB,
– trzy pierwsze miejsca open mężczyzn w marszu Nordic Walking I BIEG ZIELONYCH KOSZULEK TGB,
– puchary się nie dublują!!!
– przewidziane specjalne nagrody indywidualne od Organizatora !!!
– wszyscy uczestnicy naszych zawodów są ZWYCIĘZCAMI
2. Loteria fantowa zorganizowana wśród uczestników zawodów, cena losu tylko 20 zł.
3. Gorący posiłek na mecie dla każdego.
4. Coś słodkiego i „mokrego”
5. Świeże powietrze, niezapomniane widoki i pozytywne zmęczenie
Postanowienia końcowe:
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów. Zalecane jest posiadanie telefonu celem poinformowania o złym stanie zdrowia bądź kontuzji, numer telefonu kontaktowego będzie naniesiony na numerze startowym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie zawodów, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.
3. Organizator ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu opłaty wpisowej.
4. Zabrania się zaśmiecana lasu, niszczenia przyrody i wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych.
5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
6. Szczegóły i informacje pod numerami telefonów:
Leszek: 793 053 492 Małgorzata: 607 056 286
7. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Plakat I-go Biegu Zielonych Koszulek
Translate »