Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE – 1 029 960,81 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJ – 1 029 960,81 zł

 

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy obiektu mostowego na rzece Szyszła w ciągu drogi powiatowej  Nr 3531 L w miejscowości Jurów, gmina Jarczów wraz z nadzorem inwestorskim.   W związku z przebudową mostu przebudowie podlega również odcinek drogi powiatowej stanowiący dojazdy do mostu o długości 300 m. Przedmiotowy most wraz z odcinkiem drogi powiatowej jest elementem ciągu drogowego Jarczów – Chodywańce (do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L w miejscowości Machnów Nowy w gminie Lubycza Królewska).  Celem przewodnim realizacji tego przedsięwzięcia drogowego jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój terenów w tej części gminy Jarczów i Lubycza Królewska. Wcześniejszy stan obiektu mostowego (m.in. z uwagi na znaczne zaniżenie dojazdów do niego) utrudniał swobodny przejazd.

Modernizacja mostu w Jurowie

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jurów – Machnów Stary

Translate »