PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 3566L I 3560L Z DROGAMI MIEJSKIMI NR 111792L I 111854L W TOMASZOWIE LUBELSKIM WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI POWIATOWEJ NR 3546L

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 3566L I 3560L Z DROGAMI MIEJSKIMI NR 111792L I 111854L W TOMASZOWIE LUBELSKIM WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI POWIATOWEJ NR 3546L

 

 

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE – 632 577, 20 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJ – 3 198 000, 00 zł

 

Realizowana inwestycja zlokalizowana jest w mieście Tomaszów Lubelski i gminie wiejskiej Tomaszów Lubelski (Pasieki). Objęta jest ona dodatkowo dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 932 845, 60 zł.

Zadanie obejmuje m.in. następujące elementy prac:

1) Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 0,657 km;

2) Przebudowa skrzyżowania dróg ul. Żwirki i Wigury, ul. Sportowa na skrzyżowanie typu rondo;

3) Przebudowa istniejących chodników z kostki brukowej o łącznej długości 755 m;

4) Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej  o długości 1074 m;

5) wykonanie wysepki kanalizującej ruch oraz dodatkowego pasa dla osób skręcających w lewo.

6) kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego farbą grubowarstwową odblaskową wraz z wykonaniem  1 oznakowania przejścia aktywnego;

7) wykonanie oświetlenia ulicznego w obrębie ronda.

 

Realizacja zadania przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy sieci dróg publicznych, stanowiąc dojazd mieszkańców części gminy i miasta Tomaszów Lub. do centrum miasta Tomaszów Lubelski, a mieszkańców miasta do ośrodków wypoczynkowych w gminie Susiec na Roztoczu, wpływając dodatkowo na poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa kierujących pojazdami i mieszkańców przyległych obszarów oraz turystów (powstanie skrzyżowania typu rondo, ścieżki rowerowej i przebudowa chodników) tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców.  Droga stworzy także element spójnego ciągu drogowego także dla rowerzystów krzyżując się z drogą powiatową Tomaszów Lubelski-Susiec.

Translate »