ROZBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3504L ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 3526L OD MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK DO MIEJSCOWOŚCI PODHORCE

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3504L ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 3526L OD MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK DO MIEJSCOWOŚCI PODHORCE

 

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE – 1 350 049, 37 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJ – 11 293 195, 61 zł

 

Realizowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Tarnawatka (miejscowości Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki) i gminie wiejskiej Tomaszów Lubelski (miejscowości Justynówka, Przecinka, Podhorce).  Objęta jest ona dodatkowo dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7 905 236 zł.

 

Zadanie obejmuje m.in. następujące elementy prac:

  • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drogach o łącznej długości 10 835 m;
  • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i z drogą powiatową;

3) wykonanie chodników na  łącznej długości 1 683 m;

4) wykonanie przebudowy zjazdów publicznych i indywidualnych na zjazdy o nawierzchni bitumicznej lub z kostki,

5) wykonanie peronów komunikacyjnych;

6) kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego (farbą strukturalną, grubowarstwową) oraz kompleksowa wymiana oznakowania pionowego, w tym wykonanie: oznakowania przejścia dla pieszych znakami aktywnymi w ilości 2 szt. oraz 1 oświetlonego przejścia dla pieszych.

Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawi dostępność transportową mieszkańców gminy Tarnawatka i Tomaszów Lubelski do ośrodków gospodarczych i do usług publicznych w szczególności do miasta powiatowego jakim jest Tomaszów Lubelski i do siedziby gmin w Tarnawatce i mieście Tomaszów Lubelski. Poprzez powstanie lub rozbudowę bitumicznej nawierzchni część mieszkańców gminy Tomaszów Lub. i Tarnawatka uzyska swobodny dostęp do drogi wojewódzkiej Nr 850 i krajowej Nr 17. Jednocześnie inwestycja przyczyni się do rozwoju całego obszaru wiejskiego i do poprawy jakości życia mieszkańców, umożliwiając swobodny dostęp – dojazd do miejsc pracy w Tarnawatce, Tomaszowie Lubelskim oraz do instytucji  kulturalnych. Powstanie  spójny ciąg drogowy na obszarze 2 gmin (od miejscowości Tarnawatka-Tartak do miejscowości Podhorce), przeciwdziałając wykluczeniu transportowemu tych obszarów.

Poprawa infrastruktury drogowej powinna przyczynić się do rozwoju istniejących  i powstania nowych firm zlokalizowanych wzdłuż ciągu komunikacyjnego oraz w jego obrębie i tym samym do ożywienia gospodarczego terenu.

Translate »