Odbiór drogi Szalenik – Lubycza Królewska

26 sierpnia 2021 roku nastąpił odbiór prac remontowych drogi powiatowej Nr 3540L na odcinku Szalenik – Lubycza Królewska o łącznej długości 2,928 km.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 587 826,63 zł. Koszty po stronie powiatu – inwestora to 1 337 826,63 zł. Wkład Urzędu Marszałkowskiego – 150 000 zł, wkład gminy Lubycza Królewska – 100 000 zł.
Dokumentacja przygotowana została przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, wykonawca PRDM w Tomaszowie Lubelskim.
W odbiorze prac uczestniczyli m.in.: Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, Robert Bondyra – radny Sejmiku, Województwa Lubelskiego, Jarosław Korzeń – wicestarosta, Katarzyna Gucz – urzędujący Członek Zarządu, Marek Łuszczyński – burmistrz Lubyczy Królewskiej, Marian Nagórny – prezes PRDM, Grzegorz Mazik – zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, Hubert Bartecki – dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym.
Składamy podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w to ważne przedsięwzięcie.
Translate »