Realizacja projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim”

1 września 2021 r Powiat Tomaszowski rozpoczyna realizację projektu pn „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim”.

Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego, służące podniesieniu zdolności 370 uczniów do przyszłego zatrudnienia, poprzez realizację w placówkach kompleksowego programu obejmującego dodatkowe zajęcia i staże, rozwijające umiejętności zawodowe uczniów oraz doposażenie w/w placówki i rozwijanie kwalifikacji 33 nauczycieli zatrudnionych w wymienionych placówkach.

Planowana wartość projektu to 4 664 503,50 zł w tym dofinansowanie – 4 198 043,50 zł.

Wkład własny Powiatu to 466 460,00 zł.

Zadania zaplanowane w projekcie:

  1. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych

  2. Aktualizowanie przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy

  3. Staże i praktyki dla uczniów

  4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne i wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień

Translate »