Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w poniedziałek, 6 września 2021 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Spotkanie otworzył Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski.
W konsultacjach uczestniczyli: Anna Brzyska – dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, Piotr Budyńczuk – zastępca dyrektora, Marek Neckier – dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Katarzyna Mazurek – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, a także jednostek podległych. Burmistrzowie, wójtowie i pracownicy JST gmin Powiatu Tomaszowskiego.
Województwo lubelskie będzie mieć do dyspozycji rekordową kwotę, około 2,3 mld Euro.
Konsultacje społeczne RPO
Translate »