Szkolenia w ramach projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”

Rozpoczynają się szkolenia dla kadry kierowniczej JST oraz pracowników merytorycznych JST uczestniczących w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidziano 6 modułów szkoleniowych dla pracowników merytorycznych (2 prowadzone przez Mentorów i 4 prowadzone przez zewnętrznego Wykonawcę) oraz 3 moduły dla kadry kierowniczej (prowadzane przez zewnętrznego Wykonawcę).

Wszystkie szkolenia będą prowadzone w formie zdalnej.

Szczegółowy harmonogram oraz programy szkoleń zostaną przekazane uczestnikom drogą e-mailową.

Powiat Tomaszowski jest uczestnikiem projektu pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”.

Translate »