Droga Chorążanka-Przewłoka wyremontowana

28 października 2021 roku dokonany został odbiór końcowy prac remontowych przy drodze powiatowej nr 3521L na odcinku Chorążanka – Przewłoka.
Remont przeprowadzony został na odcinku 1,232 km.
W ramach prac remontowych wykonano warstwy bitumiczne, uzupełniono pobocze gruntowe, oczyszczone zostały istniejące rowy, wykonano zjazdy indywidualne i oznakowanie poziome drogi.
Koszt inwestycji to 498 611,27 zł, który pochodzi ze środków własnych.
W odbiorze prac uczestniczył Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, Robert Bondyra – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Andrzej Dmitroca – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i przedstawiciele wykonawcy.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowcyh Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego.
Translate »