Rządowy Fundusz Polski Ład

3 listopada 2021 roku władze Powiatu Tomaszowskiego otrzymały z rąk Tomasza Zielińskiego – Posła na Sejm RP czeki na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład samorządu powiatu tomaszowskiego otrzymały łącznie 86 131 625,00 zł.
Powiat Tomaszowski z otrzymanych funduszy zrealizuje dwa projekty:
„Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3547L od drogi wojewódzkiej Nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3546L w miejscowości Pasieki na łączną kwotę 8 987 056,48 zł z czego 95% wartości to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.
„Utworzenie powiatowego centrum treningowego w Tomaszowie Lubelskim” na łączna kwotę 8 000 000,00 zł z czego 90% wartości to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Jesteśmy przekonani, że wszystkie zaplanowane inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład znacznie poprawią jakość życia mieszkańców powiatu tomaszowskiego.
Translate »