Stypendia Starosty Tomaszowskiego

19 listopada 2021 r. w Zespole Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Tomaszowskiego najlepszym uczniom w szkole.
Stypendia w imieniu Starosty Henryka Karwana wręczył Andrzej Bulicz – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Janusz Joniec – dyrektor ZSTM.
Jednocześnie wręczono stypendia motywacyjne ufundowanie przez Grupa Oscar najlepszym uczniom w zawodach: technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy sukcesów w nauce i zachęcamy do kształcenia zawodowego.
Stypendia Starosty Tomaszowskiego
Translate »