Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego

W październiku 2021 r. Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim dokonała zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Ford Ranger z napędem 4×4.
Całkowity koszt zakupu auta na potrzeby tomaszowskich strażaków wyniósł 222,7 tys. zł z czego:
– 150 000 zł dotacja w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
– 50 000 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
– 22 700 zł dofinansowało Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie finansowe Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim.
Pojazd przeznaczony jest do prowadzenia działań rozpoznawczo-ratowniczych podczas walki z pożarami, likwidacji miejscowych zagrożeń z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych (zwłaszcza na dużych obszarach i w trudno dostępnym terenie).
Przedmiotowy pojazd jest środkiem transportu dla ratowników z wydzielonym przedziałem bagażowo-sprzętowym, z układem napędowym 4×4 oraz z możliwością holowania przyczep specjalnych i transportowych.
Dzięki swoim walorom użytkowym pojazd umożliwia szybkie dotarcie ratowników na miejsce akcji ze sprzętem niezbędny do przeprowadzenia rozpoznania oraz właściwe przekazywanie informacji dotyczących dysponowania niezbędnych sił i środków.
Samochód pozwala na sprawne przemieszczanie się po obszarze objętym działaniami ratowniczymi – zarówno po drogach utwardzonych, jak i drogami gruntowymi, leśnymi duktami, bezdrożami, po błocie, piachu czy terenach pokrytych śniegiem.

Translate »