Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Tomaszowski przystąpił do realizacji IV Modułu  Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość dofinansowania: 99 923,42 zł.

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie w postaci:

– paczki żywnościowej – wsparcie przeznaczone dla osób posiadających orzeczenie w stopniu znacznym lub umiarkowanym, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o grupie inwalidzkiej I lub II, orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 01.01.1998r.,

– karnetów wielokrotnego wejścia na krytą pływalnię w Tomaszowie Lubelskim – wszystkie osoby posiadające dokument potwierdzający niepełnosprawność, w tym dzieci.

W celu udziału w Programie należy wypełnić wniosek o udzielenie pomocy w jednej lub obu formach wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami oraz złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, pokój nr 70 w terminie do 6 grudnia 2021 roku.

Informacje oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim http://www.pcpr-tomaszow.pl/ oraz w siedzibie Centrum.

Translate »