Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2022 roku”

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim informuje, że ogłasza wyniki konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.:
„Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2022 roku”

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2022 roku

Translate »