Kampanią dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Czasem osoby, które doznały lub doznają napaści słownej, fizycznej czy jakiejkolwiek innej we własnym domu, obawiają się o tym mówić, wstydzą się przyznać, że doświadczyły przemocy. Nurtuje ich często myśl: „CO LUDZIE POWIEDZĄ?!”
Wobec tego w ramach kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” Ośrodek Interwencji Kryzysowej opracował cykl plakatów zatytułowany „Co ludzie powiedzą?”.
Opiera się on na prawdziwych, swobodnych wypowiedziach osób biorących udział w ankiecie na temat przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim prowadzonej przez OIK w ramach ubiegłorocznej kampanii „16 dni”.
Warto przekonać się, co faktycznie ludzie mówią na temat przemocy w rodzinie….
OIK

 

Translate »