Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Maziły – Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

BUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3544L MAZIŁY – PODLESINA DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, OD KM 4+181 DO KM 5+171

 

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE 1 054 264,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 757 107,96 zł

 

 

Realizowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Maziły w gminie Susiec. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej od granicy województwa do m. Maziły przez tereny leśne. Wykonane zostaną także zjazdy, rowy przydrożne oraz kompleksowe oznakowanie poziome i pionowe.

Celem przewodnim realizacji tego projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych, a także poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Ułatwi dostępność oraz poprawi czas reakcji dla służb ratowniczych i porządkowych.

Umożliwi także rozwój linii komunikacyjnych na odcinku drogi Podlesina – Łosiniec tym samym przeciwdziałając wykluczeniu transportowemu tego obszaru.

Translate »