Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim

Projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim” realizowany będzie w okresie od 2021-09-01 r. do 2023-08-31 r. w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim oraz Zespole Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego, służące podniesieniu zdolności 370 uczniów do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2023 r. poprzez realizację w placówkach kompleksowego programu obejmującego dodatkowe zajęcia i staże, rozwijające umiejętności zawodowe uczniów oraz doposażenie ww. placówek i rozwijanie kwalifikacji/kompetencji 33 nauczycieli zatrudnionych w wymienionych placówkach.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych;
  2. Aktualizowanie przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy;
  3. Staże dla uczniów;
  4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne i wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień.
    Budżet projektu ogółem wynosi: 4 604 703,50 zł, w tym:
    – kwota dofinansowania wynosi: 4 144 233,15 zł;
    – wkład własny: 460 470,35 zł, tj. 10% wartości projektu.

 

Translate »