ODBIÓR KOŃCOWY ROZBUDOWY ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3504L ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 3526L OD MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK DO MIEJSCOWOŚCI PODHORCE

Zakończenie inwestycji pn.” Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L oraz drogi powiatowej nr 3526L od miejscowości Tarnawatka – Tartak do miejscowości Podhorce” odbyło się dnia 23 grudnia 2021 r.

 

Głównym wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.

 

W odbiorze uczestniczyli: Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń – Wicestarosta, Robert Bondyra – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Andrzej Dmitroca – Dyrektor ZDP w Tomaszowie Lubelskim, Hubert Bartecki – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, Marian Nagórny – Prezes PRDM, Grzegorz Mazik – Z-ca Dyrektora ZDP w Tomaszowie Lubelskim, Marek Musiał – przedstawiciel Nadleśnictwa Tomaszów, Sebastian Mielnik – Kierownik ds. Technicznych ZDP, Mateusz Szaruga – p.o. Kierownik Obwodu Drogowego w Tomaszowie Lubelskim, Arkadiusz Ziobrowski – Kierownik budowy cz. 2, Bryk Zbigniew – kierownik budowy cz. 1, Anna Cienkusz – przedstawiciel gminy Tarnawatka, Krystyna Żółkiewska – przedstawiciel gminy Tomaszów Lubelski, Jakub Chyżyński – przedstawiciel gminy Tomaszów Lubelski

 

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3504L ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 3526L OD MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK DO MIEJSCOWOŚCI PODHORCE

Translate »