PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 3566L I 3560L Z DROGAMI MIEJSKIMI NR 111792L I 111854L W TOMASZOWIE LUBELSKIM WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI POWIATOWEJ NR 3546L

W dniu 20.12.2021r. odbył się odbiór końcowy ww. zadania.
Generalnym Wykonawcą był: Zakład Wapienno – Piaskowy „Bełżec” Sp. z o.o. Stanisław Gęborys.
W odbiorze uczestniczyli: Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Henryk Karwan – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Jarosław Korzeń – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 3566L I 3560L Z DROGAMI MIEJSKIMI NR 111792L I 111854L W TOMASZOWIE LUBELSKIM WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI POWIATOWEJ NR 3546L

 

Translate »