PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 3566L I 3560L Z DROGAMI MIEJSKIMI NR 111792L I 111854L W TOMASZOWIE LUBELSKIM WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI POWIATOWEJ NR 3546L

W dniu 20.12.2021r. odbył się odbiór końcowy ww. zadania.

Generalnym Wykonawcą był: Zakład Wapienno – Piaskowy „Bełżec” Sp. z o.o. Stanisław Gęborys.

W odbiorze uczestniczyli: Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Henryk Karwan – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Jarosław Korzeń – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Robert Bondyra – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Andrzej Dmitroca – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,  Grzegorz Mazik – Z-ca Dyrektora ZDP w Tomaszowie Lubelskim, Hubert Bartecki – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, Dorota Fornalska – Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego, Mateusz Szaruga – p.o. Kierownika Obwodu Drogowego nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Stanisław Gęborys – Prezes Spółki, Grzegorz Gęborys  -Przedstawiciel Wykonawcy, Jakub Chyżyński – Przedstawiciel Gminy Tomaszów Lubelski, Andrzej Sigłowa – Przedstawiciel Miasta Tomaszów Lubelski

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 3566L I 3560L Z DROGAMI MIEJSKIMI NR 111792L I 111854L W TOMASZOWIE LUBELSKIM WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI POWIATOWEJ NR 3546L

Translate »