Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3528L od drogi powiatowej nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś”

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE – 69 495,00
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJ – 69 495,00

 

Celem inwestycji było wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 3528L na długości 1,480 km.

Droga zlokalizowana jest w miejscowości Podhorce i Nowa Wieś w gminie Tomaszów Lubelski. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni szerokości 6,0 m, pobocza utwardzonego szerokości 1,2 m po prawej stronie jezdni oraz remont istniejących przepustów, zjazdów i rowów przydrożnych. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu ułatwieniu dojazdu do instytucji publicznych i kulturalnych, ułatwi dostęp do ośrodków gospodarczych i zakładów pracy, poprawi czas reakcji dla służb ratowniczych i porządkowych  poprawiając jakość życia na obszarach wiejskich.

Translate »