Otwarty konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie BIP:
https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=78577

Translate »