Ograniczenie pracy Starostwa Powiatowego

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim działać będzie w ograniczonym zakresie.

  • Obsługa interesantów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa odbywa się w holu głównym, dot. rejestracji pojazdów (wejście od strony ul. Lwowskiej) z kolei odbiór stałych dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zgłoszeń zbycia i nabycia pojazdów (wejście od strony ul. Żwirki i Wigury – drzwi automatyczne);
  • Sekretariat  – jeżeli istnieje potrzeba uzyskania potwierdzenia wpływu na dokumentach – wjazd windą na piętro 1;
  • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – wejście od strony ulicy Żwirki i Wigury (drzwi obok Prokuratury).
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wejście od strony ulicy Żwirki i Wigury oraz od strony ul. Żwirki i Wigury – drzwi automatyczne;
  • Wydział Architektury i Budownictwa – punkt obsługi interesanta znajduje się od strony północnej budynku głównego (klatka schodowa);
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wjazd windą na piętro 3
  • Wydział Rolnictwa – wjazd windą na piętro 2
  • Polski Czerwony Krzyż – wjazd windą na piętro 2
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wejście od strony ulicy Żwirki i Wigury (drzwi obok Prokuratury)
  • Ośrodek Doradztwa Rolniczego – wjazd windą na piętro 2;

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail.

Sekretariat Starosty: 84 664 35 35
Wydział Komunikacji i Drogownictwa: 84 664 38 10
Wydział Geodezji: 84 664 1251, 84 664 46 41
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 84 664 39 51
Wydział Organizacyjno-Administracyjny: 84 664 2587, 84 665 79 09
Wydział Architektury i Budownictwa: 84 664 43 92
Wydział Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej: 84 664 38 35
Wydział Rolnictwa: 84 664 3976, 84 665 79 07
Wydział Finansowy: 84 664 12 54
Wydział Promocji: 84 664 12 53
Ośrodek Interwencji Kryzysowej: 84 663 42 98
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 84 664 35 90
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 84 666 00 83
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: 84 664 31 90
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta: 84 664 12 52
Bezpłatne Porady Prawne (rejestracja): 84 665 79 09
Fax: +48 84 664 4111

Translate »