Dane kontaktowe Starostwa w Tomaszowie

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 68 22-600 Tomaszów Lubelski
tel: +48 84 664 3535
fax: +48 84 664 4111
e-mail: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, środa – piątek: 730-1530
wtorek: 800-1600

 

Starosta: Henryk Karwan
e-mail: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl
tel. +48 84 664 3535
Wicestarosta: Jarosław Korzeń

tel. +48 84 664 3535

Urzędujący Członek Zarządu: Katarzyna Gucz
e-mail: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl
tel. +48 84 664 1253 wew.58
Skarbnik Powiatu: Grażyna Murjas
e-mail: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl
tel. +48 84 664 1254 wew.48
Sekretarz Powiatu: Dariusz Czop
e-mail: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl
tel. +48 84 664 1252 wew. 35

Masz pytania, uwagi? – wyślij maila bezpośrednio ze strony

Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Kontakt telefoniczny do wydziałów oraz pracowników starostwa
Jednostki organizacyjne Powiatu Tomaszowskiego
Służby inspekcje oraz straże

Ważna informacja dla interesantów Starostwa Powiatowego
w Tomaszowie Lubelskim!!!

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę / rozbiórkę, przepisanie pozwolenia na budowę, wyrejestrowanie pojazdu itp.
Urząd Miasta Tomaszów Lub.
Nr konta: 06 9639 0009 2001 0014 2960 0001
BGŻ SA o/o Tomaszów Lub.

Nowe numery rachunków obowiązują od 1 września 2016 r.:
– dotacje i subwencje oraz podatek od osób fizycznych i prawnych:
nr 13 9101 0003 2020 0009 4650 0001

– wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności, sprzedaży trwałego zarządu, opłat komunikacyjnych, opłat za parkowanie i holowanie pojazdów, za najem, dzierżawę, dzienniki budowy, karty wędkarskie, karty parkingowe, dochodów z jednostek:
nr 83 9101 0003 2020 0009 4650 0002

– wpłaty wadium oraz kół łowieckich:
nr 29 9101 0003 2020 0009 4650 0004

– opłaty za czynności geodezyjne – udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:
nr 02 9101 0003 2020 0009 4650 0005

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za wynikłe z tego tytułu utrudnienia!

 

 

Translate »