Jednostki organizacyjne Powiatu tomaszowskiego

Jednostki organizacyjne powiatu

Lp.

Firma / Jednostka

Nr tel./fax

Adres

Imię i Nazwisko

Adres strony www.

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lub.

84 664 35 90

22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 68

Katarzyna Kyć

pcpr-tomaszow.pl

2

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

84 663 42 98

ul. Żwirki i Wigury 2

Anna Rechulicz

oik.powiat-tomaszowski.com.pl

3

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

84 661 95 87

22-630 Tyszowce

ul.Wielka 101

Anna Sikorska

sowtyszowce.pl

4

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wych. w Tomaszowie Lub.

84 665 94 40

22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Wesoła 10

Roman Kania

soswtomaszowlub.
szkolnastrona.pl

5

Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach

84 661 92 77 /
84 661 92  78 

22-630 Tyszowce
ul. Wielka 101

Ewa Kielar

dps-tyszowce.pl

6

Powiatowy Urząd Pracy

84 664 20 24

22-600 Tomaszów Lubelski

ul.Lwowska 35

Stanisława Koper

tomaszowlub.
pup.gov.pl

7

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lub.

84 664 44 11(do19)

Fax 84 664-25-21

22-600 Tomaszów Lubelski

Al. Grunwaldzkie 1

Andrzej Kaczor

szpital-tomaszow.pl

8

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bartosza Głowackiego
w Tomaszowie Lub.

84 664- 24-45

22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Wyspiańskiego 8

Leszek Bober

lo-tomaszow.pl

9

II Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Tomaszowie Lub.

84 664-20-01

22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Żwirki i Wigury 3

Waldemar Typek

zs2sikorski.
internetdsl.pl

10

Zespół Szkół Techniczo-Zawodowych im. Macieja Rataja
w Tomaszowie Lub.

84 665-05-05

22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Hallera 5

Ireneusz Romaszko

zsnr3.odt.pl

11

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Tomaszowie Lub.

84 665-90-15
fax. 84 665 90-02

22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Żwirki i Wigury 7

Janusz Joniec

zs4.pl

13

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Tomaszowie Lub.

84 663 43 64
fax. 84 663 43 81

22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Siwa Dolina
2 A

Anna Syty

ppp-tomaszow.pl

14

Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lub.

84664-20-57/
84 664-22-73

22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Lwowska 54

Andrzej Dmitroca

zdptomaszow.pl

15

Muzeum Regionalne im.dr.Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

84 664 37 20

ul.Zamojska 2 Wyspiańskiego 8- Dyrekcja

Robert Czyż

muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl

Translate »