Krynice

Urząd Gminy w Krynicach
22-610-Krynice
Tel. (084) 663-02-25
e-mail:ugkrynice@krynice.com.pl
www:http://www.krynice.com.pl/
 

Wszyscy podróżni zmierzający z Zamościa do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem, przejeżdżają przez wieś i gminę Krynice, ponieważ tędy wiedzie droga nr 17.

Zachodnią część gminy, leżącą na przedpolu Roztocza Środkowego odwadnia Kryniczanka płynąca do Wieprza, zaś wschodnia, należąca do dorzecza Huczwy usytuowana jest na Grzędzie Sokolskiej. Tutejszy krajobraz wyżynny ze wzgórzami ostańcowymi, parowami i wąwozami, urozmaicony jest obniżeniem szerokiej doliny Kryniczanki, na dnie której leży malowniczy zalew otaczający wieś od płn. zachodu. Zbiornik ten wykorzystywany jest głownie rekreacyjnie. W niedziele i święta ze względu na bogactwo występujących tu ryb można tu również spotkać wielu amatorów odpoczynku przy wędce. Żyzne gleby, intensywnie wykorzystane przez rolnictwo, są przyczyną niedużego odsetka powierzchni lasów, które są zlokalizowane w Polanach i przy granicy z gminą Tarnawatka, np. las Grabina i Sielec.

Wieś Krynice ma stary rodowód sięgający średniowiecza. Wzmiankowana była w 1435r. jako włość Adama Łabuńskiego, później Oleśnickich. W poł. XIX w. Głogowscy wystawili tu dwór, którego pozostałości, wraz z resztką parku, znajdują się k. kościoła parafialnego. Drewniany kościół z 1920 r., zawierający wcześniejsze wyposażenie, został zakupiony w Horyszowie Polskim i tu sprowadzony dzięki ofiarności parafian i ówczesnego dziedzica Grzegorza Lipczyńskiego, który ufundował kaplicę cmentarną. W pobliżu stoi kamienny obelisk poświęcony poległym partyzantom pod Różą i Zaboreczem oraz żołnierzom Września. Tu dociera czerwony szlak Partyzancki, wiodący ze Szperówki przez Zaboreczno, gdzie w 1943 r. Bataliony Chłopskie stoczyły bitwę z Niemcami, broniąc Zamojszczyzny przed pacyfikacją. W miejscowości Kolonia Partyzantów znajduje się pomnik upamiętniający te wydarzenia.

Zwiedzanie gminy dostarczy każdemu krajoznawcy i turyście wielu wrażeń. W tutejszych wsiach zachowało się tradycyjne budownictwo drewniane z XIX i XX w. (Budy, Huta Dzierążeńska, Majdan Sielec, Polanówka, Polany).

W Dzierążni okazale prezentuje się rzymskokatolicki zespół sakralny z kościołem parafialnym z II poł. XVIII w., dzwonnicą z 1817 r., ka-pliczkami i plebanią z I poł. XX w. a na cmentarzu stoi kaplica grobowa Makomaskich, pierwotnie cerkiew unicka z 1828 r. W otoczeniu parku i budynków folwarcznych wznosi się klasycystyczny pałac z 1890 r. W Zwiartowie i Kryniczkach są pozostałości zespołów dworsko – parkowych z poł. XIX w., zaś w Budach, zachowała się klinkiernia z 1910 r. i drewniana kuźnia z 1937r.

Urząd Gminy w Krynicach
22-610-Krynice
Tel. (084) 663-02-25
e-mail:krynice_g_s@woi.lublin.pl
www: https://krynice.netbip.pl/

Wszyscy podróżni zmierzający z Zamościa do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem, przejeżdżają przez wieś i gminę Krynice, ponieważ tędy wiedzie droga nr 17.

Zachodnią część gminy, leżącą na przedpolu Roztocza Środkowego odwadnia Kryniczanka płynąca do Wieprza, zaś wschodnia, należąca do dorzecza Huczwy usytuowana jest na Grzędzie Sokolskiej. Tutejszy krajobraz wyżynny ze wzgórzami ostańcowymi, parowami i wąwozami, urozmaicony jest obniżeniem szerokiej doliny Kryniczanki, na dnie której leży malowniczy zalew otaczający wieś od płn. zachodu. Zbiornik ten wykorzystywany jest głownie rekreacyjnie. W niedziele i święta ze względu na bogactwo występujących tu ryb można tu również spotkać wielu amatorów odpoczynku przy wędce. Żyzne gleby, intensywnie wykorzystane przez rolnictwo, są przyczyną niedużego odsetka powierzchni lasów, które są zlokalizowane w Polanach i przy granicy z gminą Tarnawatka, np. las Grabina i Sielec.

Wieś Krynice ma stary rodowód sięgający średniowiecza. Wzmiankowana była w 1435r. jako włość Adama Łabuńskiego, później Oleśnickich. W poł. XIX w. Głogowscy wystawili tu dwór, którego pozostałości, wraz z resztką parku, znajdują się k. kościoła parafialnego. Drewniany kościół z 1920 r., zawierający wcześniejsze wyposażenie, został zakupiony w Horyszowie Polskim i tu sprowadzony dzięki ofiarności parafian i ówczesnego dziedzica Grzegorza Lipczyńskiego, który ufundował kaplicę cmentarną. W pobliżu stoi kamienny obelisk poświęcony poległym partyzantom pod Różą i Zaboreczem oraz żołnierzom Września. Tu dociera czerwony szlak Partyzancki, wiodący ze Szperówki przez Zaboreczno, gdzie w 1943 r. Bataliony Chłopskie stoczyły bitwę z Niemcami, broniąc Zamojszczyzny przed pacyfikacją. W miejscowości Kolonia Partyzantów znajduje się pomnik upamiętniający te wydarzenia.

Zwiedzanie gminy dostarczy każdemu krajoznawcy i turyście wielu wrażeń. W tutejszych wsiach zachowało się tradycyjne budownictwo drewniane z XIX i XX w. (Budy, Huta Dzierążeńska, Majdan Sielec, Polanówka, Polany).

W Dzierążni okazale prezentuje się rzymskokatolicki zespół sakralny z kościołem parafialnym z II poł. XVIII w., dzwonnicą z 1817 r., ka-pliczkami i plebanią z I poł. XX w. a na cmentarzu stoi kaplica grobowa Makomaskich, pierwotnie cerkiew unicka z 1828 r. W otoczeniu parku i budynków folwarcznych wznosi się klasycystyczny pałac z 1890 r. W Zwiartowie i Kryniczkach są pozostałości zespołów dworsko – parkowych z poł. XIX w., zaś w Budach, zachowała się klinkiernia z 1910 r. i drewniana kuźnia z 1937r.

Urząd Gminy w Krynicach
22-610-Krynice
Tel. (084) 663-02-25
e-mail:krynice_g_s@woi.lublin.pl
www: https://krynice.netbip.pl/

Wszyscy podróżni zmierzający z Zamościa do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem, przejeżdżają przez wieś i gminę Krynice, ponieważ tędy wiedzie droga nr 17.

Zachodnią część gminy, leżącą na przedpolu Roztocza Środkowego odwadnia Kryniczanka płynąca do Wieprza, zaś wschodnia, należąca do dorzecza Huczwy usytuowana jest na Grzędzie Sokolskiej. Tutejszy krajobraz wyżynny ze wzgórzami ostańcowymi, parowami i wąwozami, urozmaicony jest obniżeniem szerokiej doliny Kryniczanki, na dnie której leży malowniczy zalew otaczający wieś od płn. zachodu. Zbiornik ten wykorzystywany jest głownie rekreacyjnie. W niedziele i święta ze względu na bogactwo występujących tu ryb można tu również spotkać wielu amatorów odpoczynku przy wędce. Żyzne gleby, intensywnie wykorzystane przez rolnictwo, są przyczyną niedużego odsetka powierzchni lasów, które są zlokalizowane w Polanach i przy granicy z gminą Tarnawatka, np. las Grabina i Sielec.

Wieś Krynice ma stary rodowód sięgający średniowiecza. Wzmiankowana była w 1435r. jako włość Adama Łabuńskiego, później Oleśnickich. W poł. XIX w. Głogowscy wystawili tu dwór, którego pozostałości, wraz z resztką parku, znajdują się k. kościoła parafialnego. Drewniany kościół z 1920 r., zawierający wcześniejsze wyposażenie, został zakupiony w Horyszowie Polskim i tu sprowadzony dzięki ofiarności parafian i ówczesnego dziedzica Grzegorza Lipczyńskiego, który ufundował kaplicę cmentarną. W pobliżu stoi kamienny obelisk poświęcony poległym partyzantom pod Różą i Zaboreczem oraz żołnierzom Września. Tu dociera czerwony szlak Partyzancki, wiodący ze Szperówki przez Zaboreczno, gdzie w 1943 r. Bataliony Chłopskie stoczyły bitwę z Niemcami, broniąc Zamojszczyzny przed pacyfikacją. W miejscowości Kolonia Partyzantów znajduje się pomnik upamiętniający te wydarzenia.

Zwiedzanie gminy dostarczy każdemu krajoznawcy i turyście wielu wrażeń. W tutejszych wsiach zachowało się tradycyjne budownictwo drewniane z XIX i XX w. (Budy, Huta Dzierążeńska, Majdan Sielec, Polanówka, Polany).

W Dzierążni okazale prezentuje się rzymskokatolicki zespół sakralny z kościołem parafialnym z II poł. XVIII w., dzwonnicą z 1817 r., ka-pliczkami i plebanią z I poł. XX w. a na cmentarzu stoi kaplica grobowa Makomaskich, pierwotnie cerkiew unicka z 1828 r. W otoczeniu parku i budynków folwarcznych wznosi się klasycystyczny pałac z 1890 r. W Zwiartowie i Kryniczkach są pozostałości zespołów dworsko – parkowych z poł. XIX w., zaś w Budach, zachowała się klinkiernia z 1910 r. i drewniana kuźnia z 1937r.

Urząd Gminy w Krynicach
22-610-Krynice
Tel. (084) 663-02-25
e-mail:krynice_g_s@woi.lublin.pl
www: https://krynice.netbip.pl/

Wszyscy podróżni zmierzający z Zamościa do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem, przejeżdżają przez wieś i gminę Krynice, ponieważ tędy wiedzie droga nr 17.

Zachodnią część gminy, leżącą na przedpolu Roztocza Środkowego odwadnia Kryniczanka płynąca do Wieprza, zaś wschodnia, należąca do dorzecza Huczwy usytuowana jest na Grzędzie Sokolskiej. Tutejszy krajobraz wyżynny ze wzgórzami ostańcowymi, parowami i wąwozami, urozmaicony jest obniżeniem szerokiej doliny Kryniczanki, na dnie której leży malowniczy zalew otaczający wieś od płn. zachodu. Zbiornik ten wykorzystywany jest głownie rekreacyjnie. W niedziele i święta ze względu na bogactwo występujących tu ryb można tu również spotkać wielu amatorów odpoczynku przy wędce. Żyzne gleby, intensywnie wykorzystane przez rolnictwo, są przyczyną niedużego odsetka powierzchni lasów, które są zlokalizowane w Polanach i przy granicy z gminą Tarnawatka, np. las Grabina i Sielec.

Wieś Krynice ma stary rodowód sięgający średniowiecza. Wzmiankowana była w 1435r. jako włość Adama Łabuńskiego, później Oleśnickich. W poł. XIX w. Głogowscy wystawili tu dwór, którego pozostałości, wraz z resztką parku, znajdują się k. kościoła parafialnego. Drewniany kościół z 1920 r., zawierający wcześniejsze wyposażenie, został zakupiony w Horyszowie Polskim i tu sprowadzony dzięki ofiarności parafian i ówczesnego dziedzica Grzegorza Lipczyńskiego, który ufundował kaplicę cmentarną. W pobliżu stoi kamienny obelisk poświęcony poległym partyzantom pod Różą i Zaboreczem oraz żołnierzom Września. Tu dociera czerwony szlak Partyzancki, wiodący ze Szperówki przez Zaboreczno, gdzie w 1943 r. Bataliony Chłopskie stoczyły bitwę z Niemcami, broniąc Zamojszczyzny przed pacyfikacją. W miejscowości Kolonia Partyzantów znajduje się pomnik upamiętniający te wydarzenia.

Zwiedzanie gminy dostarczy każdemu krajoznawcy i turyście wielu wrażeń. W tutejszych wsiach zachowało się tradycyjne budownictwo drewniane z XIX i XX w. (Budy, Huta Dzierążeńska, Majdan Sielec, Polanówka, Polany).

W Dzierążni okazale prezentuje się rzymskokatolicki zespół sakralny z kościołem parafialnym z II poł. XVIII w., dzwonnicą z 1817 r., ka-pliczkami i plebanią z I poł. XX w. a na cmentarzu stoi kaplica grobowa Makomaskich, pierwotnie cerkiew unicka z 1828 r. W otoczeniu parku i budynków folwarcznych wznosi się klasycystyczny pałac z 1890 r. W Zwiartowie i Kryniczkach są pozostałości zespołów dworsko – parkowych z poł. XIX w., zaś w Budach, zachowała się klinkiernia z 1910 r. i drewniana kuźnia z 1937r.

Translate »