Łaszczów

[:pl]

Urząd Miejski w Łaszczowie
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów
tel. (0-84) 661-15-05, 661-15-06
email:sekretariat@laszczow.pl l www.laszczow.pl

Gmina leży w całości na Grzędzie Sokalskiej. Dolina Huczwy, wraz z dopływami – Rachanką i Kmiczynką, rozdziela teren gminy na kilka wyżynnych mikroregionów. W obniżeniach dolinnych znajdują się kompleksy malowniczych stawów – k. wsi Zimno i „Stawy Łaszczowskie”, będące użytkiem ekologicznym i ostoją fauny wodno – błotnej.
Większe lasy występują tylko w okolicy Wólki Pukarzowskiej i Kol. Łaszczów.

Łaszczów, usytułowany na wzgórzu nad Huczwą, został założony w 1549 r. jako miasto, przez Aleksandra Łaszcza pod nazwą Prawda. Rody Gorajskich, Łaszczów, Potockich, Szeptyckich były fundatorami wielu obiektów min.: zamku, murów obronnych, zboru i drukarni kalwińskiej, kościoła i kolegium jezuickiego, pałacu i parku. W 1870 r. miejscowość traci prawa miejskie. I i II wojna światowa przyniosła duże zniszczenia osadzie, min. zagładzie uległ pałac Szeptyckich. Dzisiaj pozostały tylko resztki zespołu zamkowego z ruiną zbrojowni, którą po 1770 r. przebudowano na synagogę, a także – zespołu klasztornego jezuitów, który był przebudowany na świecką rezydencję. Natomiast dobrze prezentuje się barokowy kościół paraf. z poł. XVIII w., z dzwonnicą, ogrodzeniem z kapliczkami i stacjami Męki Pańskiej, plebanią i kancelarią – pochodzące z późniejszego okresu.

Przy głównych drogach do Łaszczowa stoją trzy kamienne kolumny z figurami świętych, z XVIII w., jedna zaś kolumna wznosi się w po-bliskich Nadolcach, gdzie znajduje się duży zespół dworski i park z XIX – XX w. Również ciekawy zespół dworsko – parkowy z XIX w. można zobaczyć w Dobużku. Natomiast pozostałości zespołów dworskich i folwarcznych spotkamy w Pukarzowie, Zimnie i Nabrożu. W Nabrożu znajduje się ponadto jeden z najstarszych kościołów w regionie, zbudowany w 1684 r., z obrazem M.B. Szkaplerznej – otoczony dużą czcią wiernych. W dniu 1 stycznia 2010 roku Łaszczów odzyskał prawa miejskie.

[:en]

Urząd Gminy w Łaszczowie
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów
tel. (0-84) 661-15-05, 661-15-06
email:laszczow_g@woi.lublin.pl www.laszczow.pl

Gmina leży w całości na Grzędzie Sokalskiej. Dolina Huczwy, wraz z dopływami – Rachanką i Kmiczynką, rozdziela teren gminy na kilka wyżynnych mikroregionów. W obniżeniach dolinnych znajdują się kompleksy malowniczych stawów – k. wsi Zimno i „Stawy Łaszczowskie”, będące użytkiem ekologicznym i ostoją fauny wodno – błotnej.
Większe lasy występują tylko w okolicy Wólki Pukarzowskiej i Kol. Łaszczów.

Łaszczów, usytułowany na wzgórzu nad Huczwą, został założony w 1549 r. jako miasto, przez Aleksandra Łaszcza pod nazwą Prawda. Rody Gorajskich, Łaszczów, Potockich, Szeptyckich były fundatorami wielu obiektów min.: zamku, murów obronnych, zboru i drukarni kalwińskiej, kościoła i kolegium jezuickiego, pałacu i parku. W 1870 r. miejscowość traci prawa miejskie. I i II wojna światowa przyniosła duże zniszczenia osadzie, min. zagładzie uległ pałac Szeptyckich. Dzisiaj pozostały tylko resztki zespołu zamkowego z ruiną zbrojowni, którą po 1770 r. przebudowano na synagogę, a także – zespołu klasztornego jezuitów, który był przebudowany na świecką rezydencję. Natomiast dobrze prezentuje się barokowy kościół paraf. z poł. XVIII w., z dzwonnicą, ogrodzeniem z kapliczkami i stacjami Męki Pańskiej, plebanią i kancelarią – pochodzące z późniejszego okresu.

Przy głównych drogach do Łaszczowa stoją trzy kamienne kolumny z figurami świętych, z XVIII w., jedna zaś kolumna wznosi się w po-bliskich Nadolcach, gdzie znajduje się duży zespół dworski i park z XIX – XX w. Również ciekawy zespół dworsko – parkowy z XIX w. można zobaczyć w Dobużku. Natomiast pozostałości zespołów dworskich i folwarcznych spotkamy w Pukarzowie, Zimnie i Nabrożu. W Nabrożu znajduje się ponadto jeden z najstarszych kościołów w regionie, zbudowany w 1684 r., z obrazem M.B. Szkaplerznej – otoczony dużą czcią wiernych.

[:de]

Urząd Gminy w Łaszczowie
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów
tel. (0-84) 661-15-05, 661-15-06
email:laszczow_g@woi.lublin.pl www.laszczow.pl

Gmina leży w całości na Grzędzie Sokalskiej. Dolina Huczwy, wraz z dopływami – Rachanką i Kmiczynką, rozdziela teren gminy na kilka wyżynnych mikroregionów. W obniżeniach dolinnych znajdują się kompleksy malowniczych stawów – k. wsi Zimno i „Stawy Łaszczowskie”, będące użytkiem ekologicznym i ostoją fauny wodno – błotnej.
Większe lasy występują tylko w okolicy Wólki Pukarzowskiej i Kol. Łaszczów.

Łaszczów, usytułowany na wzgórzu nad Huczwą, został założony w 1549 r. jako miasto, przez Aleksandra Łaszcza pod nazwą Prawda. Rody Gorajskich, Łaszczów, Potockich, Szeptyckich były fundatorami wielu obiektów min.: zamku, murów obronnych, zboru i drukarni kalwińskiej, kościoła i kolegium jezuickiego, pałacu i parku. W 1870 r. miejscowość traci prawa miejskie. I i II wojna światowa przyniosła duże zniszczenia osadzie, min. zagładzie uległ pałac Szeptyckich. Dzisiaj pozostały tylko resztki zespołu zamkowego z ruiną zbrojowni, którą po 1770 r. przebudowano na synagogę, a także – zespołu klasztornego jezuitów, który był przebudowany na świecką rezydencję. Natomiast dobrze prezentuje się barokowy kościół paraf. z poł. XVIII w., z dzwonnicą, ogrodzeniem z kapliczkami i stacjami Męki Pańskiej, plebanią i kancelarią – pochodzące z późniejszego okresu.

Przy głównych drogach do Łaszczowa stoją trzy kamienne kolumny z figurami świętych, z XVIII w., jedna zaś kolumna wznosi się w po-bliskich Nadolcach, gdzie znajduje się duży zespół dworski i park z XIX – XX w. Również ciekawy zespół dworsko – parkowy z XIX w. można zobaczyć w Dobużku. Natomiast pozostałości zespołów dworskich i folwarcznych spotkamy w Pukarzowie, Zimnie i Nabrożu. W Nabrożu znajduje się ponadto jeden z najstarszych kościołów w regionie, zbudowany w 1684 r., z obrazem M.B. Szkaplerznej – otoczony dużą czcią wiernych.

[:uk]

Urząd Gminy w Łaszczowie
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów
tel. (0-84) 661-15-05, 661-15-06
email:laszczow_g@woi.lublin.pl www.laszczow.pl

Gmina leży w całości na Grzędzie Sokalskiej. Dolina Huczwy, wraz z dopływami – Rachanką i Kmiczynką, rozdziela teren gminy na kilka wyżynnych mikroregionów. W obniżeniach dolinnych znajdują się kompleksy malowniczych stawów – k. wsi Zimno i „Stawy Łaszczowskie”, będące użytkiem ekologicznym i ostoją fauny wodno – błotnej.
Większe lasy występują tylko w okolicy Wólki Pukarzowskiej i Kol. Łaszczów.

Łaszczów, usytułowany na wzgórzu nad Huczwą, został założony w 1549 r. jako miasto, przez Aleksandra Łaszcza pod nazwą Prawda. Rody Gorajskich, Łaszczów, Potockich, Szeptyckich były fundatorami wielu obiektów min.: zamku, murów obronnych, zboru i drukarni kalwińskiej, kościoła i kolegium jezuickiego, pałacu i parku. W 1870 r. miejscowość traci prawa miejskie. I i II wojna światowa przyniosła duże zniszczenia osadzie, min. zagładzie uległ pałac Szeptyckich. Dzisiaj pozostały tylko resztki zespołu zamkowego z ruiną zbrojowni, którą po 1770 r. przebudowano na synagogę, a także – zespołu klasztornego jezuitów, który był przebudowany na świecką rezydencję. Natomiast dobrze prezentuje się barokowy kościół paraf. z poł. XVIII w., z dzwonnicą, ogrodzeniem z kapliczkami i stacjami Męki Pańskiej, plebanią i kancelarią – pochodzące z późniejszego okresu.

Przy głównych drogach do Łaszczowa stoją trzy kamienne kolumny z figurami świętych, z XVIII w., jedna zaś kolumna wznosi się w po-bliskich Nadolcach, gdzie znajduje się duży zespół dworski i park z XIX – XX w. Również ciekawy zespół dworsko – parkowy z XIX w. można zobaczyć w Dobużku. Natomiast pozostałości zespołów dworskich i folwarcznych spotkamy w Pukarzowie, Zimnie i Nabrożu. W Nabrożu znajduje się ponadto jeden z najstarszych kościołów w regionie, zbudowany w 1684 r., z obrazem M.B. Szkaplerznej – otoczony dużą czcią wiernych.

[:]

Translate »