Gmina Tomaszów Lubelski

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29 listopada 9
22-600 Tomaszów Lub.
tel. (0-84) 664-30-85, 664-38-18
e-mail: zskiba@woi.lublin.pl
www: http://www.tomaszowlubelski.pl/

Ulokowana na ładnych krajobrazowo obszarach Roztocza Środkowego, Południowego i Grzędy Sokalskiej gmina, ma szereg walorów przyrodniczych i turystycznych. Najciekawszą rzeźbę terenu spotkamy w wapiennym masywie Białej Góry (349,2 m. n.p.m.) gdzie znajdowało się średniowieczne grodzisko Medno, utożsamiane z Grodami Czerwieńskimi. Północne stoki góry zajmuje użytek ekologiczny (33,7 ha) chroniący unikalne zbiorowiska roślinności kserotermiczne, zaś w kierunku wsi Justynówka działa zimą wyciąg narciarski.

U podnóży góry znajdują się również źródła rzeki Huczwy. Zielony szlak „Historyczny” doprowadza stąd do owianego legendami, rezerwatu geologicznego „Piekiełko_ (1,24 ha), gdzie ponoć diabeł porozrzucał ogromne głazy.

Tuż za zachodnimi rogatkami Tomaszowa Lub., przy czarnym szlaku „Partyzanckim”, położona jest wśród lasu Siwa Dolina, przez którą wytyczono ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną. Natomiast wędrując niebieskim Centralnym Szlakiem Roztocza ,można dojść do rezerwatu leśnego „Zarośle” (64,02 ha), a za wsią Ulów – dotrzeć do wzniesienia Wapielnia (386,5 m), najwyższego w gminie i na Roztoczu Środkowym.

Czerwony szlak „Wolnościowy” z Tomaszowa Lub. do Hrebennego doprowadza do kompleksu malowniczych stawów w dol. Sołokiji k. wsi Łaszczówka.

Na obszarze gminy zachowało się szereg cennych zabytków architektury, min.: noebarokowy kościół paraf. z 1926 r. z częściowym wyposażeniem z XVIII w. w Podhorcach; kościół z 1918 r. w Szarowoli; kaplica św. Jacka z 1810 r. oraz kapliczki św. Jana Napomucena i NMP z ok. 1900 r., a także drewniana oficyna dworska z ok. 1920 r. w Majdanie Górnym; dworski spichlerz z k. XIX w. i park krajobrazowy z XVIII w. w Rogóźnie, drewniane domy i zagrody w: Jezierni, Pasiekach, Podhorcach, Rudzie Żelaznej; a także obiekty przemysłowe w: Jezierni (Kuźnia 1930 r.), w Sabaudii (cegielnia z 1910 i 1935 r.), Typinie (młyn z ok. 1930 r.)

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29 listopada 9a
22-600 Tomaszów Lub.
tel. (0-84) 664-30-85, 664-38-18
e-mail: zskiba@woi.lublin.pl
www: http://www.tomaszowlubelski.pl/

Ulokowana na ładnych krajobrazowo obszarach Roztocza Środkowego, Południowego i Grzędy Sokalskiej gmina, ma szereg walorów przyrodniczych i turystycznych. Najciekawszą rzeźbę terenu spotkamy w wapiennym masywie Białej Góry (349,2 m. n.p.m.) gdzie znajdowało się średniowieczne grodzisko Medno, utożsamiane z Grodami Czerwieńskimi. Północne stoki góry zajmuje użytek ekologiczny (33,7 ha) chroniący unikalne zbiorowiska roślinności kserotermiczne, zaś w kierunku wsi Justynówka działa zimą wyciąg narciarski.

U podnóży góry znajdują się również źródła rzeki Huczwy. Zielony szlak „Historyczny” doprowadza stąd do owianego legendami, rezerwatu geologicznego „Piekiełko_ (1,24 ha), gdzie ponoć diabeł porozrzucał ogromne głazy.

Tuż za zachodnimi rogatkami Tomaszowa Lub., przy czarnym szlaku „Partyzanckim”, położona jest wśród lasu Siwa Dolina, przez którą wytyczono ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną. Natomiast wędrując niebieskim Centralnym Szlakiem Roztocza ,można dojść do rezerwatu leśnego „Zarośle” (64,02 ha), a za wsią Ulów – dotrzeć do wzniesienia Wapielnia (386,5 m), najwyższego w gminie i na Roztoczu Środkowym.

Czerwony szlak „Wolnościowy” z Tomaszowa Lub. do Hrebennego doprowadza do kompleksu malowniczych stawów w dol. Sołokiji k. wsi Łaszczówka.

Na obszarze gminy zachowało się szereg cennych zabytków architektury, min.: noebarokowy kościół paraf. z 1926 r. z częściowym wyposażeniem z XVIII w. w Podhorcach; kościół z 1918 r. w Szarowoli; kaplica św. Jacka z 1810 r. oraz kapliczki św. Jana Napomucena i NMP z ok. 1900 r., a także drewniana oficyna dworska z ok. 1920 r. w Majdanie Górnym; dworski spichlerz z k. XIX w. i park krajobrazowy z XVIII w. w Rogóźnie, drewniane domy i zagrody w: Jezierni, Pasiekach, Podhorcach, Rudzie Żelaznej; a także obiekty przemysłowe w: Jezierni (Kuźnia 1930 r.), w Sabaudii (cegielnia z 1910 i 1935 r.), Typinie (młyn z ok. 1930 r.)

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29 listopada 9a
22-600 Tomaszów Lub.
tel. (0-84) 664-30-85, 664-38-18
e-mail: zskiba@woi.lublin.pl
www: http://www.tomaszowlubelski.pl/

Ulokowana na ładnych krajobrazowo obszarach Roztocza Środkowego, Południowego i Grzędy Sokalskiej gmina, ma szereg walorów przyrodniczych i turystycznych. Najciekawszą rzeźbę terenu spotkamy w wapiennym masywie Białej Góry (349,2 m. n.p.m.) gdzie znajdowało się średniowieczne grodzisko Medno, utożsamiane z Grodami Czerwieńskimi. Północne stoki góry zajmuje użytek ekologiczny (33,7 ha) chroniący unikalne zbiorowiska roślinności kserotermiczne, zaś w kierunku wsi Justynówka działa zimą wyciąg narciarski.

U podnóży góry znajdują się również źródła rzeki Huczwy. Zielony szlak „Historyczny” doprowadza stąd do owianego legendami, rezerwatu geologicznego „Piekiełko_ (1,24 ha), gdzie ponoć diabeł porozrzucał ogromne głazy.

Tuż za zachodnimi rogatkami Tomaszowa Lub., przy czarnym szlaku „Partyzanckim”, położona jest wśród lasu Siwa Dolina, przez którą wytyczono ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną. Natomiast wędrując niebieskim Centralnym Szlakiem Roztocza ,można dojść do rezerwatu leśnego „Zarośle” (64,02 ha), a za wsią Ulów – dotrzeć do wzniesienia Wapielnia (386,5 m), najwyższego w gminie i na Roztoczu Środkowym.

Czerwony szlak „Wolnościowy” z Tomaszowa Lub. do Hrebennego doprowadza do kompleksu malowniczych stawów w dol. Sołokiji k. wsi Łaszczówka.

Na obszarze gminy zachowało się szereg cennych zabytków architektury, min.: noebarokowy kościół paraf. z 1926 r. z częściowym wyposażeniem z XVIII w. w Podhorcach; kościół z 1918 r. w Szarowoli; kaplica św. Jacka z 1810 r. oraz kapliczki św. Jana Napomucena i NMP z ok. 1900 r., a także drewniana oficyna dworska z ok. 1920 r. w Majdanie Górnym; dworski spichlerz z k. XIX w. i park krajobrazowy z XVIII w. w Rogóźnie, drewniane domy i zagrody w: Jezierni, Pasiekach, Podhorcach, Rudzie Żelaznej; a także obiekty przemysłowe w: Jezierni (Kuźnia 1930 r.), w Sabaudii (cegielnia z 1910 i 1935 r.), Typinie (młyn z ok. 1930 r.)

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29 listopada 9a
22-600 Tomaszów Lub.
tel. (0-84) 664-30-85, 664-38-18
e-mail: zskiba@woi.lublin.pl
www: http://www.tomaszowlubelski.pl/

Ulokowana na ładnych krajobrazowo obszarach Roztocza Środkowego, Południowego i Grzędy Sokalskiej gmina, ma szereg walorów przyrodniczych i turystycznych. Najciekawszą rzeźbę terenu spotkamy w wapiennym masywie Białej Góry (349,2 m. n.p.m.) gdzie znajdowało się średniowieczne grodzisko Medno, utożsamiane z Grodami Czerwieńskimi. Północne stoki góry zajmuje użytek ekologiczny (33,7 ha) chroniący unikalne zbiorowiska roślinności kserotermiczne, zaś w kierunku wsi Justynówka działa zimą wyciąg narciarski.

U podnóży góry znajdują się również źródła rzeki Huczwy. Zielony szlak „Historyczny” doprowadza stąd do owianego legendami, rezerwatu geologicznego „Piekiełko_ (1,24 ha), gdzie ponoć diabeł porozrzucał ogromne głazy.

Tuż za zachodnimi rogatkami Tomaszowa Lub., przy czarnym szlaku „Partyzanckim”, położona jest wśród lasu Siwa Dolina, przez którą wytyczono ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną. Natomiast wędrując niebieskim Centralnym Szlakiem Roztocza ,można dojść do rezerwatu leśnego „Zarośle” (64,02 ha), a za wsią Ulów – dotrzeć do wzniesienia Wapielnia (386,5 m), najwyższego w gminie i na Roztoczu Środkowym.

Czerwony szlak „Wolnościowy” z Tomaszowa Lub. do Hrebennego doprowadza do kompleksu malowniczych stawów w dol. Sołokiji k. wsi Łaszczówka.

Na obszarze gminy zachowało się szereg cennych zabytków architektury, min.: noebarokowy kościół paraf. z 1926 r. z częściowym wyposażeniem z XVIII w. w Podhorcach; kościół z 1918 r. w Szarowoli; kaplica św. Jacka z 1810 r. oraz kapliczki św. Jana Napomucena i NMP z ok. 1900 r., a także drewniana oficyna dworska z ok. 1920 r. w Majdanie Górnym; dworski spichlerz z k. XIX w. i park krajobrazowy z XVIII w. w Rogóźnie, drewniane domy i zagrody w: Jezierni, Pasiekach, Podhorcach, Rudzie Żelaznej; a także obiekty przemysłowe w: Jezierni (Kuźnia 1930 r.), w Sabaudii (cegielnia z 1910 i 1935 r.), Typinie (młyn z ok. 1930 r.)

Translate »